På styremøtet i Akershus Sau og Geit 3. september gikk man igjennom detaljene for arrangementet. Fra v: Hans Krstian Ørbæk, Mona Solberg, Stein Bentstuen, Mina Sjuve Klaseie og Helge Olaf Aas.

På grunn av smitteforebyggende tiltak mot korona blir det en helt spesiell kåring i år. Stedet er imidlertid som før på Nannestad Hestesportsenter.

Det blir blant annet utarbeidet ei startliste, og fredagen før kåringa vil hver enkelt utstiller få en SMS med tidspunkt.

SE INVITASJONEN HER