Den to år gamle væren er oppdrettet av Marianne Aas og Arne Ruud i Nannestad. De er medlem av værring 12 i Akershus og har drøyt 100 vinterfôra sauer. Deres store interesse for sauehold og avl har gitt resultater, og nå kan andre dra nytte av Rudgods gode gener i videre avl.

Tidligere har to andre fra Akershus, Asbjørn Fjeldberg, Nannestad, og Even Rødsrud, Eidsvoll (Frogner) hatt hver sin vær på Staur, med henholdsvis Fjellbjørn og Elvis.

FAKTA
Oppdretter: Marianne Aas og Arne Ruud, Akershus

Navn: Rudgod
F: 200529131, Skjærgod
M: 033040
FF: 200126549 Braute
MF: 200040787, Tempo-Corvette
Burd: Tvilling
Eksteriør: Høy, stor, mektig. Litt lite muskelsatt rygg.

Kåring 2010:
Kropp: 10 9
Bein: 8 9
Ullkvalitet:9 8
- lengde: 9
- finhet: 7
- filting: 9
- spenst: 8
- marg: 10
- dødhår: 10
Ullmengde:9 9
Kryssh., cm: 82
Spener: 2

Dato: 17.09.2010
O-indeks: 135
Slaktevekt: 118
Kjøttfylde: 124
Fettmengde: 140
Morsevne vår:104
Morsevne sl.: 124
Lammetall: 127
Ant. høstv.: 103
Ant. slakt: 43
Ant. døtre: 9

 

LAST NED SEMINKATALOGEN HER