De beste værlamma i Akershus var samlet til kåring på Nannestad hesteportsenter lørdag 30. september. Det var påmeldt til sammen 148 værer, hvorav 42 gammalnorsk spæl. 115 ble kåret.

For første gang ble det kåret i to ringer – én for spæl/Norex/pels/gammalnorsk spæl, og én for NKS.  På grunn av dette ble ikke arrangementet like langt som tidligere, og opprydding kunne startes klokken 14.30.

Dommere var Knut Sørbøl og Terje Bakken. Ulla ble sjekket av Vinni Foss og Marion Tviland. Assistenter for dommerne var Ragnar Hennum og Jens Ola Lundstad.

Premierte værer: 
1. plass NKS: 201711776, 28 p, Marianne Aas
2. plass NKS: 201711745, 28 p, Mina/Anders Klaseie
​3. plass NKS: 201711745, 28 p, Mina/Anders Klaseie

1. plass hvit spæl: 201711828, 25 p, Gunnar Sjuve
​2. plass hvit spæl: 201711823, 24 p, Mina/Anders Klaseie
​3. plass hvit spæl: 201711822, 24 p, Mina/Anders Klaseie

1. plass GNS: 201711831, 37 p, Grete Ruden
2. plass GNS: 201711834, 36 p, Grete Ruden
3. plass GNS: 201711817, 36 p, Anne Lise Sandnes

​1. plass pels: 201711800, 26 p + 21 pelspoeng, Håvard Semb
​2. plass pels: 201711801, 26 p + 17 pelspoeng, Håvard Semb
​3. plass pels: 201711802, 26 p + 16 pelspoeng, Håvard Semb

SE BILDER AV NOEN AV DE PREMIERTE VÆRENE HER