Om lag 25 beitebrukere deltok da Akershus Sau og Geit inviterte til evalueringsmøte etter en sommer preget av usikkerhet og frustrasjoner etter omfattende rovdyrangrep. De første tapene til ulv ble registrert i Hurdal 30. mai. Deretter var det saueholdere på Oppland-sida som i hovedsak fikk erfare hva det som man mener mest sannsynlig er én ulv kan utrette. Ulven ble etter iherdig innsats fra jegere til slutt felt på Toten 7. august.

På møtet deltok det representanter fra SNO, Mattilsynet og Fylkesmannen.

Sommeren har gitt alle involverte parter mange erfaringer – erfaringer man nok dessverre vil få nytte av senere.

Respektive beite/sankelagsledere informerte om sine opplevelser og erfaringer etter en beitesesong preget av mye ekstraarbeid for både dem og beitebrukerne. De kom også med mange nyttige innspill til hvordan man kan forbedre kommunikasjonen når det skjer et rovdyrangrep.