Arne Fagerli (t.v.) og Kjetil Fagerlund. (Foto: Kristin Tangen)

Kjetil Fagerlund og Arne Fagerli, henholdsvis leder for Hurdal Sau og Geit og Hurdal beitelag, tror det kan være forskjellige grunner til at noen ikke melder ifra.

– Noen kan være i en slik tilstand at de ikke skulle ha kjørt bil eller ha «andre svin på skogen». Andre tror jeg kan være redde for erstatningskrav. Imidlertid tror vi de aller fleste saueholdere i dag har forståelse for at man kan være uheldig og vil ikke kreve erstatning. Det viktigste i slike saker er at dyret ikke blir liggende og lide, sier Fagerlund og Fagerli.

På ett av lammene som ble påkjørt stakk beinpipa ut av frambeinet.

– Det er klart at dette dyret ikke hadde det godt, sier Fagerli.