Sauene skygger unna når elgkua kommer fram til saltsteinen.(Foto: Viltkamera, Einar Sandholt/Geir Olsen, Maura)

Sammen høster de av naturens spiskammer og utgjør en betydelig matressurs av stor økonomisk verdi. Det er hørt fra jegerhold at man tror elgen skyr sauen, og at den trekker unna områder med beitende sauer. Dette bildet viser imidlertid det motsatte. Her er det sauene som skygger unna når skogens konge kommer. Sauene har trolig vært og slikket salt som har rent nedover stammen under saltsteinen satt opp for elg, men da elgkua ville ha saltet selv fant de det best å rusle unna.