Styret 2020-2021:

Leder: Asle Varnås
Tlf. 918 63 223
E-post: asle.varnas@ahus.no


Sekretær: Lisbeth Larsen
Tlf. 977 15 435
E-post: lisbeth.larsen1@gmail.com

Kasserer: Stein Sandem
Tlf. 928 24 060

E-post: steinsandem@hotmail.com

Styremedlem:

Styremedlem: