I 2017 har dette vært gjennomført:

4. og 30. januar

            Medlemmer deltok på demonstrasjoner og markering mot rovdyrpolitikken i Oslo.

 1. februar:

  Vi inviterte til parasittmøte med Tore Skeidsvoll Tollersrud fra Animalia, på Gjerdrum Kulturhus. Det var godt oppmøte fra flere lokallag, mye å lære om vaksiner og mastitt,og en god oppdatering om snyltere og behandlingsregimer.

 1. mars:

  Vi deltok på fylkeslagets årsmøte på Gardermoen. Her var også foredrag om grovfor, utmarksbeite og Ny Giv-prosjektet på Vestlandet.

 1. mars:

  Det var planlagt studietur til Toten og Eidsvoll, med fokus på fjøs. Dette ble avlyst på grunn av få påmeldte.

 1. august:

  Sommergrilling hos Ragnar og Anne Merethe Hennum. Det ble en veldig hyggelig kveld med godt oppmøte, masse god mat, saueprat i alle retninger og latteren satt løst.

 1. september:

  Værkåring i Nannestad som vanlig, vi hadde den vanlige ryddejobben. 115 værer ble kåret. I år var arrangementet svært effektivt, takket være flere dommere.

 1. november:

  Flere av våre medlemmer deltok på interessant møte på Frogner Grendehus, om avl på buskapsnivå. Spesielt tenkt for spælsaubesetninger, men aktuelt for flere.

 1. november:

  Fylkeslaget inviterte til evalueringsmøte om beitesesongen, på Kløfta Velhus.

Ved slutten av 2017 var det notert 17 hovedmedlemmer, 10 husstandsmedlemmer og 1 støttemedlem, totalt 28 , i Gjerdrum sau og geit. Vi har derfor 2 delegater til årsmøte i Akershus sau og geit.
 

Styret i 2017

Kjell Myhrer (leder)

Georg Molvig (sekretær og kasserer.)

Anita Lund (styremedlem)

Lise Hartviksen (styremedlem) Tor K. Kjærstad (varamedlem)
 

Revisor: Karin Ruus og Anne Merethe Sørum Hennum
 

Hakadal, 22. januar 2018