Gjerdrum sankelag

Som vanlig blei sauene sleppt fra 20. mai og utover etter at vi på forhånd hadde gått over gjerdene. Det var 6 brukere som hadde dyr på skauen. 345 søyer og 547 lam blei sendt ut i almenninga. Av disse blei 330 søyer og 490 lam sanka inn. Dette gir en tapsprosent på 8. Dette er et stort tap, og det er mistanke om at gaupa står for mye av det. Men også i år er det meldt om konflikter med laushunder.

2014 var første året søknad om tilskudd til organisert beiting foregikk via altinn. Sankelaget blei offer for rot imellom Fylkesmannen og kommunen, og vi blei urettmessig beskyldt for å ha sendt inn søknaden 15 dager for seint, selv om vi kan vise fram kvittering for at søknaden er sendt innen fristen. Vi ble trukket nesten hele tilskuddet!

På forsommeren opplevde vi en stygg hendelse. På en av turene for ettersyn blei det oppdaga at noen søyer og lam var stengt inne i Midtkvea, også kalt Utsikten i Gjerdrum, innover mot Gruvebakken. Dørene var til og med bundet igjen med tau. Det var ikke et strå igjen i fella, og dyra var tørste, men det gikk heldigvis bra. Hvem kan gjøre noe sånt?

Styret i 2014:

Ragnar Hennum (leder), Georg Molvig (sekr. Kass.) og Finn Olsen

Revisor: Karin Ruus

Gjerdrum sau og geit

Gjerdrum sau og geit gjennomførte i samarbeid med lokale veterinærer et møte om parasitter hos småfe på kulturhuset på Ask 11. mars. Lisbeth Hektoen fra Animalia tok for seg de vanligste parasittene og behandling mot disse. De frammøtte fikk høre et svært interessant foredrag i det overfylte rommet vi var tildelt på kulturhuset. Hun viste meget stor kunnskap på dette fagområde, også under praktiske forhold.

Også i sommer blei det grilling på sauebønda. Folket på Glittre tente grillen 26. juli, og det blei kjøttmat, kaker og kaffe og bondequis sammen med bondelagsmedlemmer i Nittedal.

Gjerdrum sau og geit har medlemmer ifra 3 kommuner; Gjerdrum, Skedsmo og Nittedal. I 2014 var det 10 hovedmedlemmer, 8 husstandsmedlemmer og 1 støttemedlem.

Både sankelaget og sau og geit blei stifta i 1984 og har hatt 30 årganger i 2014.

Styret i 2014:

Kjell Myhrer (leder), Georg Molvig (sekr. Kass.), Anita Lund og Lise Hartviksen

Revisor: Karin Ruus