Ragnar Hennum, 90685103, Norsk kvit, grønt bjellemerke, røde øremerker
Anders Østensen, 92205377, Norsk kvit, spæl, m.m., hvitt bjellemerke, blå øremerker
Hans O Ask, 46800805, Norsk kvit, spæl, rødt bjellemerke, røde øremerker
Finn Olsen, 90539405, Spæl, gult bjellemerke, gule øremerker
Britha O Molvig, 92621297, Pelssau, Rødt bjellemerke, gule øremerker

I Gjerdrum beitelag for storfe er det 3 stk som har dyr på skauen i år. I tillegg til standard øremerker fra mattilsynet er disse dyra merka med fiolette øremerker. Lars Tvedt (90881395), Eivind Løken (95917190), Hans O Ask (46800805)

.