Dark Overlay

Lokallagsstyre Gjerdrum Sau og Geit

Navn Verv Telefon Epost
Anne Merethe Sørum Hennum Leder 934 04 831
Lise N. Hartviksen Nestleder 900 43 774
Eivind Løken Styremedlem 959 17 190
Georg Molvig Kasserer 414 69 502
Georg Molvig Sekretær 414 69 502