Lørdag 3. oktober var det klart for værkåring i Akershus Sau og Geit. Vi i Gjedrum Lokallag var godt representert på mannskapssiden, og sto for opprydning og service underveis. Det var en lang dag for dommerne, med kåringsstart kl 9, og ikke avslutning før i 17-tida. Supert høstvær gjorde dagen til et hyggelig, sosialt og nyttig arrangement. 

                          

                     

Mange reiste fornøyd fra Nannestad med kåra værer, avtaler om livdyrhandel, og gode forhåpninger for kommende års avlssesong.