Dark Overlay

Lokallagsstyre Nes Romerike Sau og Geit

Navn Verv Telefon Epost
Anne Lise Lislegård Sandnes Leder 957 62 595
Ole Rustad Nestleder 922 61 371
Ole Rustad Nestleder 922 61 371
Åsmund Meklenborg Kasserer 951 29 287
Simen Hansen Sekretær 930 26 991