Dark Overlay

Lokallagsstyre Søndre Akershus Sau og Geit

Navn Verv Telefon Epost
Jon Skretting Leder 928 12 408
Thorstein Heiaas Nestleder 918 25 999
Janna Beate Oulie Styremedlem 920 45 950
Anne Schea Buer Styremedlem 926 32 659
Carol Ann Myhre Kasserer 911 75 922
Monica Been Sekretær 992 21 296