Fredag 23. juni blir det igjen mulig å levere ull. Det skjer ved Bjørke kirke mellom kl. 16.00 og 16.30.
God sommer!

Hilsen styret i Nannestad Sau og Geit