Søya er reddet.  Fra v: Roger Sollien, Arne Ruud, Marianne Aas, Bjørn Røtterud og Lewi Eik.

Det ble full utrykning da det ble meldt om tre sauer som svømte langt ute i Bjertnessjøen. Det er sterke mistanker om at en hund, eventuelt flere, har jagd sauene uti.

Lewi Eik var på en av sine mange tilsynsrunder da han hørte et lam som skrek på en unormal måte. Han satte kursen mot stedet. Da han kom litt utpå demningen på Bjertnessjøen fikk han se tre sauer som strevde med å holde hodet over vann, ganske langt fra land.

De som har drevet med sauehold en stund vet at sauer ikke legger på svøm uten videre, så det er vanskelig å tro annet enn at de er jagd på vannet. De søker gjerne til vann i et forsøk på komme seg unna. At de ble oppdaget i tide er jo bare flaks.

Eik ringte etter hjelp, og flere personer fra Nannestad Sau og Geit rykket ut med ulik arbeidsfordeling.

Nannestad jeger- og fiskerforening hadde til alt hell en båt liggende i Bjertnessjøen, men denne er låst. Årer ligger heller ikke der. En person fikk tak i årer og nøkkel, men i mellomtida hadde en annen kuttet kjettingen. Han var akkurat ferd med å padle ut med hendene da årene ankom båtplassen. To mann dro ut med båten og klarte å få to av de tre sauene levende til land.

En fra «redningskorpset» forsøkte også å svømme ut til dyra, men måtte snu da det viste seg å bli vel risikabelt.

Søya og begge lammene hadde GPS-sender, og ett av lammene hadde rapportert sin posisjon ved allmenningsvegen ved Bjertnessetra kort tid før Eik oppdaget dyra ute i sjøen ved demningen. Dette sammen med observasjoner av personer med hunder styrker mistanken om at dyra ble jagd.

SE EN VIDEOSNUTT HER.

Båndtvangstida i Nannestad er fra 1. april til 1. oktober. Hendelsen fant for øvrig sted innenfor tidsrommet for ordinær båndtvangstid (1. april-20.august)