Å utnytte utmarka som ressurs til å produsere mat er viktig i et land hvor kun tre prosent av arealet er dyrket mark. Samtidig bidrar beietdyra til å holde uønsket vegetasjon nede.

Sauebøndene driver et omattende tilsyn, og benytter også elektronisk sporing for å kunne effektivisere tilsynet. Når man vet hvor sauene går er det enklere å finne dem.

Et problem som kan virke å være økende er imidlertid løse hunder. Dette kan få fatale følger for både beitedyr og vilt. Nannestad Sau og Geit oppfordrer på det sterkeste hundeeiere om å respektere båndtvangen, som i Nannestad gjelder til og med 1. oktober.

Her finner du en oversikt over alle saueholderne som slipper sauer på utmarksbeite i Nannestad.