Informasjon og opplysning er viktig. Derfor vil Nannestad Sankelag dele ut noen informasjonsskilt til bruk på sankebingene.

Ett av skiltene informerer om den lokale forskriften om hundehold for Nannestad. Det viser seg dessverre hver sommer at hundeeiere ikke respekterer båndtvangen og løse hunder jager beitedyr.

Hundeeiere som i perioden 1. april - 20. august, den generelle båndtvangstida, slipper hunden løs kan ikke skylde på at «de ikke visste». Det er kunnskaper enhver hundeeier skal ha.

At det er utvidet båndtvang i flere kommuner, som for eksempel i Nannestad
til 1. oktober,
kan jo være ukjent for noen, selv om man jo skal sette seg inn i lokale forskrifter. Man kan håpe at en liten opplysningsplakat kan hjelpe noe.

Her kan du laste ned hele forskirften.

Synliggjøring av beitetilsyn er også viktig. Det er derfor lagd noen skilt som hver enkelt beitebruker kan sette synlig i bilen når man er på tilsyn.

Skiltene vil bli delt ut av sankelagsleder når man henter middel mot innvollssnyltere.

Det jobbes også med å få lagd vester med påskrift «beitetilsyn»