Som hundeeier bør man jo ha kjennskap til at den generelle båndtvangstida gjelder fra og med 1. april til og med 20. august. Imidlertid er det flere som enten ikke vet dette, eller som ikke bryr seg om å overholde den. Det siste er trolig mest aktuelt.


I Nannestad er det båndtvang fra 1. april til og med 1. oktober. 
Da er det grunn til å anta at enda flere vil bryte loven etter 20. august.

Hundeeiere oppfordres derfor til å lese hele forskriften
Her finner du Hundeloven

Det er et ansvar å ha hund, og ved å anskaffe seg det forplikter man seg til å sette seg inn i lover og regler. Det har i sommer vært flere tilfeller i Nannestad hvor løse hunder har jaget sauer, og som har endt med verst tenkelig utfall. Det er samme problem også andre steder. Flere kommuner har i likhet med Nannestad (eks. Eidsvoll, Hurdal og Gjerdrum) vedtatt en forskrift som utvider båndtvangstida ytterligere av hensyn til både vilt og beitedyr. 

I samarbeid med Nannestad, Holter og Bjerke allmenninger, har Nannestad Sankelag satt opp skilt på en del vegbommer i utfartsområder. Disse er ment som en opplysning til turfolk. Mye tyder på at mange ikke kjenner til de lokale forskriftene.

Medlemmene i Nannestad Sau og Geit oppfordres til å spre informasjon om at det er båndtvang til og med 1. oktober, ikke minst til eventuelle hundeeiere med løs hund man møter i utmarka. Men forskriften gjelder i hele kommunen.