Det ble noe færre deltakere i år. Det ble invitert til fysisk møte på Fjøsloftet hos Ole David Aas, hvor det ble servert pizza. I tillegg kunne som ønsket det delta på Teams.
Lederne i både hovedlaget og sankelaget ble gjenvalg, henholdsvis Ingrun Nordengen og David Nicolay Eik. Også øvrige styremedlemmer tok gjenvalg.Asbjørn Fjeldberg (88), æresmedlem i Nannestad Sau og Geit, deltok på årsmøtet.

Her finner du oversikt over styremedlemmene.