Her er det dugnat på en av sankebingene.                                                                                        Foto: Marianne Haraldsen

Etter en fin sommer på utmarksbeite skal sauene som har beitet på Romeriksåsen hjem fra ferie.
Sankebinger er klargjort. Så kan den store jobben, som jo sanking er, starte.
Siden i mai har søyer og lam kunnet velge den beste maten naturen har å by på på skogsbeite – en ressurs som er viktig å utnytte til matproduksjon. Samtidig bidrar beitedyra til å holde vegetasjonen nede.

Sårbart
Slutt på ferien. Nå skal de snart hjem.                                                                        Foto: Maren Hermine Haraldsen Sollien

Vi er utvilsomt inne i en usikker tid med tanke på matberedskap. Norge er et sårbart land, med bare tre prosent dyrket mark. Da bør utmarka også utnyttes. 
Generalløytnant Robert Mood sier blant annet dette til Heimkunnskap:
«– Vi nordmenn lukker øynene for den sårbarheten vi har satt oss i ved å importere mesteparten av den maten vi spiser. Det kan få katastrofale følger, sier generalløytnant Robert Mood».

Les hele saken med Robert Mood på heimkunnskap.no

Løse hunder
I Nannestad har det i sommer vært flere hendelser med løse hunder, som midt i båndtvangstida har jaget sauer. Dessverre har dette fått tragisk utfall. At folk ikke respekterer båndtvangen er uforståelig og sterkt beklagelig, både med hensyn til vilt og beitedyr. Mange synes heller ikke det er så hyggelig å møte på en stor løs hund når man er på tur med sin biscon frisé i bånd. Det burde jo være enkelt å etterkomme denne loven. Uheldige hendelser med løse hunder som bevisst er sluppet løs er helt unødvendig. At det kan skje uhell ved at hunder sliter seg eller stikker ut av døra kan selvsagt skje. Det er noe alle forstår.

Den generelle og nasjonale båndtvangen gjelder fra 1. april til og med 20. august. Imidlertid er det lokale forskrifter i flere kommuner, deriblant Nannestad. Her er det båndtvang til og med 1. oktober.

Her finner du hele forskriften for Nannestad kommune.

Press på utmarka
Beitenæringa står overfor et sterkt press fra flere andre brukergrupper. Mange vil bruke naturen. Det er selvsagt fint, og veldig forståelig. Naturen er for alle, og det er plass til alle. Det mangler bare at man viser respekt for hverandre. Sammen kan vi bidra litt til å øke selvforsyningen av mat i Norge, som nå er på bare cirka 40 prosent.
Robert Mood sier: «-Skal vi ruste oss for fremtiden må vi starte med den norske bonden. Den eneste måten å bygge beredskap på er nedenfra og opp».

Se video med Christopher Sjuve: Slik lager du lammesteik
Opptaket er gjort i Nannestad.