Siden sauer ofte krysser grenser kan det være greit å ha en oversikt over de forskjellige merkekombinasjonene for sauer også fra nabokommunen dersom det skulle bli aktuelt å få tak i rett eier. 

Oversikten finner du her