Når man skal montere bjellemerker (ref. alle besetninger i Nannestad har fått eget besetningsnummer) må man ta av senderen og ett av loddene for å få satt på bjellemerket.
Dette gjelder kun de som har de grå senderne.

Det viser seg at noen skruer knekker når man skal løsne loddet. Derfor har sankelaget kjøpt inn lodd, og de som trenger dette bes ta kontakt med sankelagsleder
Arne Ruud på tlf. 928 37 107

​Oversikt over merking for besetningene i Nannestad finner HER