Ingrun Nordengen ovarrakte blomster til avtroppende leder Kenn Berntsen, og tok selv over ledervervet.

Ingrun Nordengen, som har vært sekretær i styret, tok over som leder etter Kenn Berntsen.
Bernsten er nå vara til styret i sankelaget. Til sekretær etter Nordengen ble Harald Reierstad valgt.

Det ble ikke valgt noen leder for sankelaget på årsmøtet, men styret vil selv velge en leder blant styremedlemmene.

Årsmøtene ble avholdt hos Kringler Gjestegård, og før årsmøtetene ble det som vanlig servert middag. For styret i Akershus Sau og Geit møtte Mona Solberg.