«Ole Fjeldberg og F. Loyt Johnsen på saueleting». Det er tittelen på dette bildet tatt av Olaf Røtterud, en annen sentral person innenfor saueholdet i bygda, i 1963. Fjeldberg til v:

Fjeldberg ble første formann for det som da het Nannestad Saueavlslag. Han ble valgt på stiftelsesmøtet i 1954, og var leder, eller formann som det het da, de første fem årene.

Han var også styremedlem i mange år etter dette.

F. Loyt Johnsen, også han sauebonde fra Nannestad, var Norsk Sau og Geits, da Norsk sau- og geitalslags, første generalsekretær, ansatt høsten 1947. Da hadde han også vært styrets sekretær siden stiftelsen av laget 12. mars 1947. Han var generalsekretær helt til han ble pensjonist i 1983.

Han var også styremedlem i lokallaget, og ble valgt inn første gang i 1964. 

-------------

Er det noen som har gamle bilder fra saueholdet i Nannestad, og som vil dele disse med andre, så send dem til maghar@online.no