Nannestad Sau og Geit, hovedlaget og sankelaget, avholder sine årsmøter
i kantina på bo- og servicesenteret i Nannestad torsdag 30. januar 2020

Grunnet bestilling av mat ønskes påmelding til  årsmøtet
innen fredag 24. januar 2020.

Påmelding til Ingrun Nordengen, 977 46 918,
Ingrun.Nordengen@nannestad.kommune.no

Les hele innkallingen her

Minner også om årsmøtet i Akershus Sau og Geit 26. februar