Slik ser aktivitetsplanen ut for året som kommer:

 • 14. Mai: Styremøte – Cathinka
 • 13. August: Styremøte - Mina
 • 4. Oktober: kåring (avlsutvalg ansvarlig)
 • 15. Oktober: Styremøte - Håvard
 • 10. Desember: Styremøte - Asle
 • 24-25. Januar 2015: Landbrukshelga

Styremøtene vil gå på rundgang til styremedlemmene.

Andre aktiviteter:

 • Busstur
 • Oktober/November: Insemineringskurs
 • September: Sauens dag
 • August: Åpen gård – Eidsvoll
 • 2015: Kursserie/fagtur – Unge Sauebønder?