Eksempel på ei søyes bevegelser gjennom
beitesesongen.

Det er svært viktig at alle lokallagslederne sørger for å kontakte sine medlemmer som slipper sauer på utmarksbeite for måle interessen og for om mulig å gi alle mulighet til å ta i bruk noen radiobjeller. Det totale antallet vi klarer å få til er foreløpig ikke avklart.

Frist for tilbakemelding til fylkeslagets koordinator er satt til 20. november.