Kasserervervet har vært et samarbeid mellom Nortura og NSG. På årsmøtet ble Anne Grete overrakt en oppmerksomhet fra laget, samt diplom for lang og tro tjeneste. Anne Grete vil fortsatt være en del av sauemiljøet og viktig kontakt i NSG fremover. Vi takker Anne Grete for fantastiske år i styret og ønsker henne lykke til i ny, utvidet jobb.

Årsmøtet ble avholdt på Furuseth Slakteri onsdag 9. februar 2011. Tradisjonen tro stod saltet lammekjøtt på menyen samt kaffe og vafler. Etter middagen ble film fra Skottlandturen vist og tilbakemeldingene var svært gode. Det ble poengtert hvor viktig slike arrangementer er for samholdet, men også for faglig påfyll. Anne Grete Stabekk redegjorde for prognosene for sau/lammekjøtt i 2011. Årets faglige foredrag var rettet mot de elektroniske øremerkene og hvilke muligheter det gir. Erik Heen fra Biocontrol AS pratet om bedriften, utvikling av nye produkter og potensial i RFID, spesielt for sauebonden. Elektroniske øremerker er nå påkrevd på lam født i 2011 og dette innebærer for mange store sjanser for rasjonalisering. Saltsteinsavlesere, kraftfôrautomater, sorteringsanlegg med elektronisk vekt og lesestaver til bruk for registrering og som "notatbok" er bare noen av mulighetene det gir. Foruten nytten bonde har av dette, opplever også slakteriet en svært forenklet hverdag med elektroniske merker.

Stein Bentstuen, leder for avlsutvalget i Akershus, delte ut premier for kåring og avkomsgranskning av værer for 2010. Beste værer, begge med poengsum på 172 kåringspoeng, var nr. 201012026 (født hos Marianne Aas og Arne Ruud) og nr. 201012062 (født hos Laila og Helge Aas). Disse ble premiert. Marianne Aas og Arne Ruud fikk i tillegg en påskjønnelse fra Norsk Hestesportssenter siden deres vær hadde høyest O-indeks av de to. Beste avkomsgranskete værer i ring 12 var i 2010: 200912008 (født hos Stein Bentstuen) og 200912056 (født hos Even Anders Tosterud). Disse ble også premiert.

Styret for 2011 er identisk med styret i 2010. Johan Persbråten ble valgt inn som ny i valgkomiteen for tre år.

Mina Sjuve

Årsmelding for 2010 kan lastes ned her