Det var godt frammøte på fagdagen med beite som tema. Fra v: Elisabeth Kluften (t.v.), rådgiver hos Nortura, Kristin Waaler, leder for TYR Akershus
som var arrangør for fagdagen, vertskap Bodil Melby Buraas og Odd Sverre Buraas, Helge Olaf Aas, leder for Akershus Sau og Geit, og Erling Skurdal, Nortura.

De har både sauer og høylandsfe, og ser viktigheten av å ha gode og nok beiter. TYR Akershus arrangerte sommertreff for sine og Akershus Sau og Geits medlemmer. Det var omvisning i de gamle områdene som nå er ryddet.

Les mer om arrangementet her