Arrangementet, som starter kl. 09.00, er åpent for alle interesserte.
Her finner du hele invitasjonen.

Avlsutvalget og styret i Akershus Sau og Geit