Årsmøtet blir i år igjen avholdt på Furuseth slakteri som tidligere år. Det blir foredrag og underholdning ved Ellen Sagengen, hund er brubygger.

Brubygger er en som får ting til å skje ved å bygge relasjoner og nettverk, samfunnsmessig og mellommenneskelig. Har et hjerte som banker for hjembygda Bjoneroa og stort frivillig engasjement på mange områder - en såkalt ildsjel. Er opptatt av lokalsamfunnsutvikling i et bredt perspektiv. Brenner for brubygging, både mentalt og materielt. Personlige egenskaper: målbevisst, seig og tolerant.

Du kan lese mer om henne på hjemmesiden hennes.

Sett av datoen onsdag 13. februar

Årsmelding og budsjett vil bli sendt ut til lokallagene på forhånd.