Det ble ønsket velkommen av Helge Olav Aas, og det startet med middag. Etter dette holdt Even Nordahl foredrag. Even kommer fra MatPrat, opplysningskontoret for egg og kjøtt. Han la frem litt om hvordan de jobber, og kom med en del innspill på lam i forhold til forbrukers behov.  Alt fra alternativ bruk av råvarer, til hva vi ser for oss av hvilken retning bruk av lammekjøttet tar fremover.

Even Nordahl med Helge Aas

Årsmøte gikk sin gang og det ble delt ut pris til beste vær, som gikk til Helge O og Laila Aas, for vær nr 2013 12 026 med 171 poeng. Værringen fikk offisiell indeks på 8 prøveværer i 2013, med vær nr 2012 12 528 som beste vær. Den er født hos Even Anders Tosterud og oppnådde en O-indeks på 131.

Styret fikk også en liten påkjenning av Helge under avslutningen, og alle i styret fikk utdelt en rose.

Det nye valgte styret finner du her.