Styremedlemmer på festen. Fra v: Tanja Storløkken, Johan Persbråten, Anne Helene Wensaas og Halvard Wang.

Jubileet for det eldste lokallaget i Akershus ble markert i Fjøset på Økri gård hvor om lag 20 gjester koste seg med nydelig pinnekjøtt og tilbehør!!. Til stede var i tillegg til flere av dagens medlemmer også tidligere medlemmer og representanter fra styret i Akershus Sau og Geit. Også Jonny Storbråten, landbruksrådgiver hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus, deltok.


Jonny Storbråten og Anne Persbråten fant tonen. Hva som er tema her er noe usikkert......

Dagens leder, Johan Persbråten, hadde sett tilbake i styreprotokollene, og sa blant annet dette:
– Tidlig ble årsmøtene avhold på Løkke restaurant i Sandvika. Dette lokalet var Bøndenes Hus (1951-1962). Etter -62 ble årsmøtene i flere år arrangert på Småbrukerskolen på Sem i Asker. I de senere åra har det vært på ulike steder.
Det var ikke spesielt store besetninger i distriktet de første årene. Det var ikke tradisjon for sau annet enn til eget husbruk som ull til stikking og kjøtt. I 1961 fikk Einar Fjeld (NSG) en forespørsel
fra Løvenskiold om han kunne skaffe godseieren 10.000 sau. Fjeld spurte om han visste hvor mye det egentlig var, og Løvenskiold svarte at det visste han. Han hadde vært i Australia.
På det meste hadde Løvenskiold 1750 vinterfora sau, og slapp rundt 5000 på beite om sommeren som var Skandinavias største sauebesetning.
Vi andre i distriktet hadde fordel av denne store besetningen, med alle de erfaringene dette brakte med seg. Egentlig kunne det vært skrevet en egen historie om dette.
Saker som laget har vært opptatt av er bl.a. Fritak av hundeskatt for gjeterhund. Fra den gangen det var hundeskatt her.
I 1983 hold Fjeld et foredrag på årsmøte om overproduksjon av fårekjøtt. I 1989 fulgte han opp dette ved å oppfordre til å få frem nye produkter av fårekjøtt som f.eks. Fårewiener og pinnekjøtte. Fårewiener var en kort tid på markedet men ble for dårlig markedsført, mens pinnekjøtt vet vi jo er mer populært en noen sinne.
Første saueutstilling ble avholdt i Asker i 1955. Den siste i distriktet på Bogstad i 1997, Søndre Akershus deltok også på ustillingene våre i mange år.
I 1993 fikk vi til en historisk avtale med Statens Veivesen. Geir Ulbråten, Einar Fjeld og Bærum Beitelag fikk til en avtale der Vegvesenet skulle dekke alle utgifter til materiell for å gjerde langs E16 fra Skui til Sollihøgda på begge sider av vegen. Tre mann uten erfaring som vi fikk lært opp ble satt på jobben. Disse ble lønnet gjennom Kaja-midler. Det ble også mange dugnadstimer på oss i laget, minst en fra laget var der også hver dag. Gjerdet har fungert bra i 18 år.

 Formenn frem til i dag:
1951 til 1965 Helge Opsahl
1966 til 1967 Olav Bø
1968 til 1970 Erling Holmen
1971 til 1977 Hans Helge Opsahl
1978 til 1982 Olav Bø
1982 til 1984 Elisif Irgens
1985 til 1989 Stål Bø
1989 til 1992 Johan Persbråten
1993 Halvard Wang
1994 Geir Ulbråten
1995 til 1997 Johan Persbråten
1998 til 2002 Trond Buttingsrud
2003 til 2005 Geir Ulbråten
2006 Johan Persbråten
2007 til 2008 Kristian Bakke
2009 til nå Johan Persbråten

Og som vi ser: Det er FORMENN – ved neste lederskifte kan det kanskje være en kvinne som vil bryte rekken og bli historisk??

 Kort om medlemstall:
1951: 23 medlemmer
1984: 42 medlemmer
2011: 20 medlemmer