Representantskapet i NSG ble avholdt på Gardermoen onsdag 16.oktober. Mina Klaseie (leder i ASG) deltok på møtet. Det samme gjorde sekretær i ASG (og gjeterhundansvarlig i NSG) Cathinka Kjelstrup samt leder i Ull-og klipperådet Helge Aas. Stein Benstuen deltok også som styremedlem i NSG sentralt. Akershus var med andre ord godt representert. 

Et meget aktuelt tema i disse statsbudsjettider er regjeringas forslag til å øke grensen for å være mva- pliktig. Dette er alvorlig for sauenæringa. Uttalsen fra møtet fikk derfor dette temaet. Den kan leses nedenfor.