AVLYST. Bare noen få hadde meldt seg på da fristen gikk ut.

l å holde foredraget onsdag 6. april  er Jan Elgvang fra Landbrukets brannvernkomité engasjert. Møtet vil bli avholdt hos Grethe og Knut Austad.

Se invitasjon her