Sigrid Skorve Larsen

Hun mener at tiden er inne for å se på organisasjonsformen, slik at det blir behov for færre folk med verv. Dette ble også lokallagene bedt om å diskutere på sine årsmøter.

– Jeg tror vi er i en tid hvor det er viktig å være nyskapende. Tenke nytt både for oss som bønder og som organisasjon. I den situasjonen Akershus Sau og Geit er i nå, så er det mulig en skulle prøvd å ha færre folk i verv, med færre, større og mer aktive lokallag. Og herfra så må medlemsverving, inkludering, engasjement og tilhørighet stå i høyfokus. For tanken er ikke at en skal dra lasset alene. Styrearbeidet er ikke bare leder og sekretær. Lederen er ikke bedre enn styret den sitter i og styret er ikke bedre enn den som leder. Tillit, lojalitet og åpenhet er gode grunnprinsipper i både styrearbeid, organisasjonsarbeid og mellom kollegaer, som vi også er. Lokallagsarbeid har jeg tro på, for det er her vi kan snakke om viktige ting, skape engasjement, samhold og tilhørighet i organisasjonen, sier Skorve Larsen.

Hun peker på at det er hos hver enkelt bonde erfaringen, meningene og synspunkter kommer.

– Det er på lokalt plan de ærlige og folkelige meningene kommer fram og det er derfor jeg kunne ønsket meg mer aktivitet her. For det er de som sitter i styre og verv her som skal ha en klapp på skulderen, de som stikker nesa si fram litt, tar litt ansvar for oss alle og for oppgavene som skal gjøres, sier hun.

Hun kom også inn på jordbruksavtalen.

­– Spesielt for saueholdet er det viktig å kunne styrke økonomien framover. Derfor bør dyretilskuddet på sau følges opp med en økning som minst tilsvarer lønns- og prisstigningen ellers i samfunnet. På melkegeit må det bli en oppfølging i driftstilskuddet, sa Skorve larsen.

Hun ser det også som avgjørende at næringa står samlet.

– Jeg håper vi kan jobbe videre med engasjement og samhold i laget vårt. For i disse bondehetstider er det viktig å holde sammen. Vi skal være stolte av det vi driver med, og vi skal framsnakke produktene og kollegaene våre.