Hei!
Styret i Akershus Sau og Geit, lokalladsledere og sekretærer.

Jeg har ventet på at NSG sin tekniske løsning for masseutsendelse skulle fungere, men for mitt vedkommende fungerer den dessverre ikke enda. Jeg trenger derfor hjelp av dere til å distribuere vedlagte sakspapirer. Og jeg er smertelig klar over at vi ikke overholder de formelle kravene til utsendelse av sakspapirer. Dette kan jeg ikke annet enn å beklage, men mye av det ligger dessverre utenfor styret i Akershus sin kontroll.

Det er verdt å merke seg at lista over årsmøteutsendinger ikke er komplett da jeg ikke har fått tilbakemelding fra alle lokallag etter årsmøtene. Valgkomiteens innstilling er heller ikke komplett. En oppdatert versjon vil derfor være tilgjengelig forhåpentlig i god tid før årsmøtet.

På forhånd, takk for hjelpen. Årsmelding, regnskap og link til det digitale årsmøtet kommer i neste uke, innen fredag 11. februar.

På vegne av styret i ASG,
Jens Ola Lundstad

HER KAN DU LASTE NED SAKSPAPIRENE