Representant fra BioControl kommer og snakker om bl.a. elektronisk veiesystem, PDA, automatisk fôringsanlegg og saltsteinlesere.

Se årsmøteinnkalling her