Dokumentasjon av dyrenes helstilstand kan bli krav.

Endringen forutsetter at dyreeierne imøtekommer en rekke krav om dokumentasjon av helsetilstand, oversikt over slakteoppgjør, veterinærkontroller og individliste for tapte dyr. Utvalget ønsker også obligatorisk kodemerking for å få mer kunnskap om når tap skjer, hvilke dyr som tapes og årsaken til tapet.

Last ned hele rapporten her

SE LANDBRUK- OG MATMINISTER LARS PEDER BREKK PÅ SAUESLIPP I NANNESTAD.