Sted: Felleskjøpets kantine  onsdag 31. august kl. 19.00

Temaer: Rovdyrsituasjonen – grovfôr

Se invitasjon her