Hei alle medlemmer i Akershus Sau og Geit :)

Vi er så heldige at Feiring Sau og Geit inviterer oss til dem.
Maren Holthe, rådgiver grovfôr og økologi hos Norsk Landbruksrådgiving Øst, stiller som fagperson og gjennomfører markvandring i eng og i ulike beiter i området.
Temaet for dagen vil være bruk av eng og beiter fra sanking og fram mot innsett.

Etter vandringen blir det grilling, som Feiring spanderer på oss. Oppmøte i Årnesvegen 14, 2093 Feiring fra kl. 19, den 20. august 2019.
Parkering på parkeringsplassen ved den gamle Feiringklinikken i Årnesvegen 15.

Gi meg gjerne en tilbakemelding om du kommer,
tlf. 930 44 730  eller e-post: seslarsen@hotmail.com

Invitasjonen finner du her

Minner samtidig om FJØSTID!
torsdag den 15. august 2019 på Glitre gård i Hakadal kl 19.00.

Hilsen
Sigrid Skorve Larsen,
leder Akershus Sau og Geit