Maren Hermine forbereder ny sesong med radiobjeller.

Det er også anbefalt fra Telespor at enhetene vi allerede har bør oppgraderes. Det er sendt ut informasjon om dette til alle brukere flere ganger, og noen har da også tatt kontakt for å få nærmere info om hvordan vi gjør det. Imidlertid er det fortsatt mange som ikke har gjort dette.

NÅ BEGYNNER DET Å HASTE! Det går nå fort til lamming, og våren og tida fram til slipping vet vi alle blir hektisk. Det må derfor være et mål å få oppgradert alle enheter før lamminga.

Ta kontakt med koordinator på tlf. 900 68 990 eller e-post maghar@online.no for nærmere info.

Enheter med serienummer 49999 og lavere må oppgraderes manuelt. Dette er det også sendt ut info om flere ganger, og mange har levert inn. Det er imidlertid flere som ikke har gjort dette. Nå er dette for sent siden fristen var satt til 24. februar. Enhetene som ble levert inn er nå oppgradert. For de som ikke har levert er toget gått for denne gangen.

Det er foreløpig ikke klart hvor mange nye enheter det kan kjøpes inn i år, men noen blir det uansett siden ASG har blitt mva-registrert og dermed fått tilbake mva.

Det vil bli sendt ut info om dette så snart vi får svar på søknader om midler.