Av Mona Solberg


Foto: Tore Oftedal

Tore Oftedal. Foto: Fatland

– Viktige faktorar å hugse på ved store kraftfôrrasjonar i kombinasjon med halm. Tildel kraftfôret i minst to rasjonar dagleg, ha nok eteplass, og alle må få tilgong til kraftfôret. Del flokken inn i grupper for å unngå taperindivider, sier Tore Oftedal, produsentrådgiver hos Fatland Jæren.
Torsdag 17. oktober var det invitert til fôrmøte hos Fatland, hvor det møtte sju personer. Her startet vi med smørbrød. Det var Tore Oftedal fra Fatland Jæren som holdt foredraget for oss. Han startet med hvor viktig det er at vi planlegger hele innefôringsperiode, antall fôringsdager, antall sauer, foster etter fostertelling og tilgjengelig grovfôr. Tore snakket også om fôrenheter, fôrprøver og oppfordret til fostertelling i år. Han avsluttet med holdvurdering av sau. Det ble også ytret ønske om en temadag på Fatland hvor det skulle være flere forskjellige saueraser som vi skulle vurdere holdet på før de ble slaktet. For så å få fasit etter de ble slaktet og sett hvilken klasse de forskjellige fikk.

SE OFTEDALS PRESENTASJON HER
    
På møtet på Nebbenes den 11. oktober møtte det 14 personer, og vi startet med karbonadesmørbrød før Finn Avdem satte i gang. Det var ett fint foredrag hvor han startet med holdvurdering, hvordan vomma fungerer, fôrenheter og viktigheten av fôrprøver. Daglig fôrbehov til vedlikehold, ullproduksjon, vekst på foster antall. Hvordan vi best disponerer foret vårt og alle kunne stille spørsmål underveis. Det ble også en pause med vaffel og kaffe.
En stor takk til Finn Avdem fra Nortura og Tore Oftedal fra Fatland for at de stilte opp for oss.