Erik Heen (t.v.) fra BioControl og Arne Ruud ved automaten som testes i Ruuds fjøs i Nannestad.

Riktig mengde kraftfôr til søyene er viktig – det vet alle saueholdere. De samme sauebøndene vet også at det kan være vanskelig å fôre individuelt i forhold til antall fostre og holdet på søya. Mange gruppeinndelinger er da nødvendig.

Fôringsautomater for andre dyreslag har vært lenge på markedet. Ingen produsenter har foreløpig sett saueholdet som interessant. Nå er imidlertid BioControl i gang med utprøving av fire automater – to i Akershus, én i Oppland og én i Sør-Trøndelag. Automaten styres av de elektroniske øremerkene og mengden kraftfôr og intervall kan programmeres for det enkelte dyr. Sauen passerer igjennom automaten, og det er en bakport som stenger neste dyr fra å trenge seg på.
 

Fungerer godt
– Dette fungerer svært bra. Vi har hatt automaten siden innsett i høst, og med mindre justeringer under vegs har det fungert bare bedre og bedre, sier Arne Ruud i Nannestad.

Hos Marianne Aas og Arne Ruud er det foreløpig 40 søyer som benytter automaten. Under lamminga går søyer som har lammet og de drektige søyene sammen.
– Det var jo spennende å se om dette gikk  bra, men det gjør det, sier Marianne Aas.
I fjøset er det stille og sauene er rolige. I tillegg til individuell tildeling av kraftfôr har søyene fri tilgang til grovfôr.
– På denne måten får de jevn fôring gjennom hele døgnet og dyra blir ikke stresset når vi kommer i fjøset. Det er jo kjent at det blir mye skriking rundt tida for fôring dersom man skal gi dem kraftfôr på fôrbrett, sier Arne Ruud.

Opptil 100 søyer
Leverandøren mener én automat kan betjene opptil 100 søyer.
– Laila og Helge Aas i Eidsvoll prøver med den største gruppa, om lag 70 søyer, på automaten. Ut fra loggen ser vi at det er masse ledig tid. Etter innefôringssesongen vil vi evaluere testinga og eventuelt gjøre de endringene som må til for å få maksimalt resultat. Det handler jo her om å lære dyr til å bruke en maskin, sier Erik Heen hos BioControl.
Han mener bedriften vil ha automaten på varelista til høsten.