Årsmøte Akershus gjeterhund tirsdag 28. Januar kl 18.30 hos Geir Marring, Melnes gård. Alle medlemmer av lokallag tilknyttet Akershus Sau og geit er velkomne!

Program for kvelden:
- Året som gikk og planer for 2014, inkl regnskap.
- Uttaksreglene til NM 2014.
- Annet som medlemmene ønsker å diskutere.
- Vi håper også å få vist litt film fra NM 2013.
- Vi trenger flere medlemmer til gjeterhundnemda, og vil gjerne ha innspill på det

Step til Karianne Buer

Velkommen!