Det var omlag 30-35 personer som møtte til årsmøte i Akershus Sau og Geit. Vi fikk servert tre retters middag - store porsjoner og god mat! Tusen takk til alle som bidro. 

Etter en del tilbakemeldinger om ryddigere årsmøte var det i år gjort en del endringer. Styret foreslo en ekstern (les: ikke styreleder) til å lede møtet, regnskapet var satt opp på en mer lesbar måte og sammenstilt ift. budsjett for både forrige år og kommende år, årsmeldingen var freshet opp litt og valgkomiteen hadde gått gjennom historikken på de siste åras honorarer m.m.

Før selve årsmøtet tok til hadde Berit Pettersen fra Fatland et innlegg om bedriften og hvordan sesongen 2014 gikk. Til slutt gikk hun raskt gjennom ordninger rundt levering av sau/lam/geit til Fatland. Deretter tok Geri Marring over og ga oss et meget engasjerende innlegg om Gjeterhund - næring eller hobby. Fylkeslaget og gjeterhundnemda jobber stadig med å få et tettere samarbeid mellom "de med hund" og "de med sau" som i flere år har hatt en tendens til å sitte på hver sin tue. 

Under årsmøtet var organiseringen av radiobjeller en egen sak. Hva gjør vi med dette fremover? Diskusjonen i årsmøtet var relativt enstemmig og ønsket at fylkeslaget skulle fortsette å ha ansvaret, men at det kanskje burde involveres flere f.eks. en arbeidsgruppe av to-tre personer, for å avlaste Magnar noe. Styret vil jobbe videre med dette. 

Under årsmøtet ble det blant annet valgt ny leder! Håvard Semb fra Frogner i Akershus overtok etter Mina Klaseie fra Eidsvoll som takket for seg etter seks år i styret. Kjetil Fagerlund fra Hurdal gikk også ut etter å ha sittet 8 år i fylkesstyret. Jens Ola Lundstad fra Feiring og Ragnar Hennum fra Gjerdrum er nye i styret. 


Berit Pettersen, rådgiver på sau hos Fatland, holder innlegg på årsmøtet i ASG. 


Geir Marring er entusiastisk og proppfull av erfaring med hund av mange slag. Han er aktiv med gjeterhund og ønsker å få til enda bedre samarbeid mellom sauenæringa og de med border collie i Akershus, i tillegg til at han ønkser at flere sauebønder skal ta hund i bruk som et hjelpemiddel på sine gårder. 


Æresmedlem av Akershus Sau og Geit: Magnar Haraldsen. Dette er ikke hverdagskost! Magnar har gjort (og gjør) en formidabel innsats med radiobjellearbeidet i Akershus. Han er generelt entusiastisk og ivrig på alt rundt sau så dette var vel fortjent. GRATULERER! Eidsvoll/Ullensaker Blad omtalte også hedersutnevnelsen. Les saken her.


Fv. nyvalgt leder Håvard Semb, avtroppende leder Mina Klaseie og avtroppende styremedlem Kjetil Fagerlund.