Foto: Jan Johnsen

– Vi slakter der dyrene er og sparer dyrene for opplasting og transport til, og oppstalling på slakteriet. Vi leverer godkjent stemplet kjøtt., sier Torill Malmstrøm i Mobilslakt as.

Bonden får med dette mulighet til å kontrollere hele verdikjeden - fra dyrets fødsel gjennom slakteprosessen og bearbeidingen av egne spesialiteter.

– Ved å ha ustressede dyr ved avliving får du de beste råvarene, hevder Malmstrøm.

Ta kontakt på tlf. 926 57 987 eller e-post

Les mer om det mobile slakteriet her