Invitasjon til årsmøte Akershus Sau og Geit

Alle er som vanlig invitert til årsmøte, men det er kun utsendinger som har stemmerett.

Påmelding til årsmøte og seminar finner du her...