Fra gaupejakta i Hurdal. (Foto: Lars Hemsett)

Jaktledere og representanter for kommunenes viltforvaltning er spesielt invitert. Hensikten med møtet er å skape et forum for dialog både med jegerne og kommunene, og samtidig diskutere både tildeling og organisering av gaupejakten i regionen.

Mer info og invitasjon finner du her

Fra gaupejakta i Hurdal. (Foto: Lars Hemsett)